Termeni şi Condiții

Utilizarea Platformei ROC – Resurse Oferite Comunităților, din cadrul site-ului www.asociatialumebuna.com, presupune acceptarea în totalitate a Termenilor și Condițiilor detaliate mai jos. Vă invităm să citiți cu atenție acest document pentru a fi informați în momentul în care veți dori să folosiți Platforma ROC. 

 

 1. Pentru a putea crea cont de PROFESOR ROC / COMPANIE ROC, inclusiv pentru cei care vor folosi platforma pentru a dona, orice utilizator va trebui să accepte Termenii și Condițiile, utilizatorul confirmand ca este de acord cu toate condițiile stipulate în prezentul Document.
 2. Termenii și condițiile pot fi actualizate doar de către deținătorul platformei, Asociația Lume Bună. 
 3. Platforma poate fi utilizata numai pentru scopul pentru care a fost proiectată – suport pentru profesorii și școlile din România și Diaspora, prioritate având școlile implicate în proiectele Asociației Lume Bună.
 4. Asociația Lume Bună nu poate oferi garanții în privința corectitudinii datelor încărcate de către utilizatori, această obligație revenind în exclusivitate utilizatorilor Platformei care sunt de acord și recunosc în mod expres că prin utilizarea Platformei ROC, toate informațiile pe care le încarcă online sunt adevărate și complete, precum și că prin această utilizare nu se încalcă niciun act normativ în vigoare.
 5. Următoarele entități sunt eligibile pentru înscrierea în platforma ROC:
  Profesori ce reprezintă școli publice aflate pe teritoriul României, sau diaspora, ce pot încărca pe platformă nevoile de resurse necesare în școlile pe care le reprezintă pentru a asigura elevilor o educație mai bună şi şanse egale la resurse educaționale.

   

 DEFINIŢII

 1. Deținătorul Platformei ROC este Asociația Lume Bună, cu sediul în Aleea Izvorul Oltului, nr.4, bl 33, ap 97, sector 4, București, avand cod de identificare fiscală 25261770, reprezentată prin Larisa Popescu în calitate de Președinte.
 2. Platforma ROC  este instrumentul prin intermediul căruia se poate contribui la o mai bună educație pentru copiii din zone defavorizate (în mod special rural şi diaspora).  
 3. Profesor ROC – profesorii pot pe de-o parte să aibă acces la anumite ghiduri educaționale pentru implicarea în proiectele Asociației Lume Bună și pe de altă parte pot face cunoscute nevoile la nivelul școlilor pe care le reprezintă și astfel să contribuie la o educație mai bună pentru elevi.
 4. Companie ROC – persoana juridică ce-și dorește să ofere susținere prin oferirea de resurse disponibile (bunuri /servicii donate sau sponsorizări cu scopul acoperirii nevoilor specificate de profesorii ROC și susținerea proiectelor realizate de Asociația Lume Bună.
 5. Profesor ROC este orice cadru didactic, sau membru administrativ al unei instituții de învățământ care la momentul semnalării unor nevoi este activ în sistemul de învățământ public, preşcolar, primar sau secundar și care respectă celelalte obligații detaliate în prezentul Document.
 6. Pentru ca susținerea Asociației Lume Bună să îndeplinească cerințele legale, se vor încheia contracte – pot fi contracte / procese verbale de predare primire directe între școală și companie, dar pot fi și situații în care este necesar un contract prin intermediul Asociației Lume Bună. Indiferent de formă, contractele vor cuprinde drepturile și obligațiile părților.
 7. Utilizator este orice persoană fizică ce are sau obţine acces la Conținut, indiferent de echipamentul folosit sau care deține un cont pe Platformă, indiferent de tipul acestuia. Cont este ansamblul format dintr-o adresa de e-mail și o parolă care îi sunt atribuite și îi permit unei singure persoane să acceseze anumite funcționalități ale platformei.
 8. Beneficiar real este orice entitate sau persoană fizică care beneficiază în mod direct sau indirect în urma susţinerii unei nevoi în educație și care beneficiază de o sponsorizare/donație prin intermedierea platformei ROC.
 9. Conţinutul (prin conţinut se înţelege atât text cât şi imagine) nu poate fi copiat, distribuit, publicat, transferat către terţe părți, modificat și/sau altfel alterat fără acordul Asociaţiei Lume Bună.

   

FUNCŢIONAREA 

Funcționarea platformei implica următoarele etape:

 1. Semnalarea unei nevoi de resurse -ROC: 
  Profesorul își va crea un cont – PROFESOR ROC și apoi va putea încărca nevoile de resurse educaționale existente la nivel local completand informaţiile conform ghidului – https://www.asociatialumebuna.com/wp-content/uploads/2021/09/ROC_Ghid-utilizare-PlatformaROC_profesori_v01-copy.pdf

   

 2. Oferirea de resurse disponibile: 
  Companiile îşi pot crea un cont de COMPANIE ROC – pot încărca în platformă resurse ce sunt disponibile și se află în bune condiții pentru a putea fi oferite școlilor înscrise în platforma ROC. https://www.asociatialumebuna.com/wp-content/uploads/2021/09/ROC_Ghid-utilizare-PlatformaROC_companii_v01-copy.pdf

Companiile partenere vor putea alege anumite școli pentru a aloca resursele pe care le au.

Asociaţia Lume Bună va oferi prioritate în alocarea de resurse celor mai implicate școli cu care colaborează în implementarea de proiecte. Alocarea de resurse fiind o recompensă suplimentară pentru implicare la nivelul comunității.

ATENŢIE !

Publicarea unei nevoi de resurse pe Platforma nu obligă Asociaţia Lume Bună sub nicio formă dacă Donatorii nu alocă resurse în aceasta direcție. 

 

 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DONATORILOR

 1. Poate fi susţinător sau donator orice persoana juridică care dorește să se implice pentru popularizarea şi/sau alocarea resurselor solicitate în cadrul Platformei ROC. 
 2. Asociația pune la dispoziția Companiilor ROC/ Donatorilor posibilitatea de a contribui prin trei tipuri de donații: donații pentru nevoile semnalate de către școlile ce au solicitat resurse prin contactarea Profesorilor  ROC (resurse – produse aflate în bune condiții/ donație în bani), donaţii de resurse de care companiile dispun deja (resurse folosite sau noi) pe care echipa Asociaţiei Lume Bună le va distribui către şcolile înscrise în platformă în funcţie de gradul lor de implicare în proiectele Asociaţiei şi donaţii pentru susţinerea activităţii desfăşurate de Asociaţia Lume Bună.
 3. În cazul donaţiilor către Asociația Lume Bună donatorul poate opta și pentru plata recurentă. 
 4. Fiecare Donator are dreptul să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sale, într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, Asociaţia Lume Bună, Platforma ROC, Şcoala susținută, Partenerii asociației.

   

Utilizatorii Platformei

 1. Prin acceptarea prezentului Document și înregistrarea ca Profesor ROC/ Companie ROC pe Platforma, Utilizatorul declara în mod expres și este de acord că:
  • Datele, informațiile și documentele furnizate sunt adevărate și reflectă realitatea.
  • Deţine, la momentul completării formularului, calitatea pe care o declară.
  • Este singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor de autentificare ale contului creat pe Platformă și nu le va divulga în sensul partajării contului între mai multe persoane.
  • Fotografiile sau orice alte materiale transmise împreună cu formularul pot fi folosite pentru afișarea pe platforma a nevoii, nefăcând obiectul drepturilor de autor sau de proprietate intelectuală al altei/altor persoane.
  • În cazul în care sunt trimise către Asociația Lume Bună fotografii sau înregistrări video în care apar copii – este necesar să existe acordul scris din partea reprezentanților legali ai copiilor pentru folosirea acestor materiale (foto şi/sau video) şi postarea lor în platforma ROC.

    

ROLUL ASOCIAŢIEI LUME BUNĂ

Asociaţia Lume Buna este creatorul platformei şi principalul facilitator între companiile şi şcolile înscrise în platformă.

Asociaţia Lume Bună nu se face responsabilă de calitatea produselor donate şi nu se angajează să facă verificarea acestora. Toate produsele donate vor fi verificate de către companiile donatoare, cu minim o săptămână înainte de donaţie, iar obiectele vor fi preluate direct de către compania de transport fără a ajunge la sediul Asociaţiei.

Asociaţia Lume Bună nu îşi asumă eventualele alterări ale calității produselor din cauza transportului. 

Platforma ROC a fost creată în cadrul proiectului ROCultural co-finanțat AFCN în anul 2021.